سامانه سیدا (لینک قدیم سامانه آموزش)

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند : ثبت نام و انتخاب واحد از طریق سامانه آموزشیار انجام میشود.

جهت ورود به سامانه آموزشیار اینجا کلیک کنید.

 

لینک قدیم ورود به ثبت نام اینترنتی و اطلاع رسانی (۱)

لینک قدیم ورود به ثبت نام اینترنتی و اطلاع رسانی (۲)

 

 

 

 

نام دانشکده

آدرس

تلفن

الهیات و معارف اسلامی

تهران -بزرگراه شهید بابایی (غرب به شرق)- خروجی حکیمیه- خیابان شهید صدوقی- بلوار شهید عباسپور- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

۷۷۰۰۹۸۰۰

 الی

۷۷۰۰۹۸۴۷

 

شیمی

علوم انسانی

برق و کامپیوتر

فنی و مهندسی

مدیریت و علوم اجتماعی

زبانهای خارجی

علوم پایه

علوم و فنون دریایی

علوم زیستی

تهران، پاسداران، گلستان پنجم، نرسیده به میدان هروی، خیابان مکران جنوبی بوستان دهم. پلاک ۲۵ کد پستی ۱۶۶۷۹۳۴۷۸۳

۲۲۹۴۹۷۹۳

۲۲۹۶۸۲۶۶