مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

مدارک مورد نیاز جهت ارائه در ثبت نام حضوری

  1. سند پذیرش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
  2. اصل شناسنامه و 4 سری کپی از تمام صفحات آن
  3. اصل کارت ملی و کپی از پشت و روی آن
  4. اصل مدرک پایه تحصیلی  و 4 سری کپی از آن با ریز نمرات مهر شده  و یک سری تصویر آن
  5. سه قطعه عکس پشت نویسی شده شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، رشته قبولی
  6. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت خدمت به همراه 4 سری تصویر
  7. اصل کارت سهمیه شاهد یا جانباز و 3 سری تصویر
  8. فرمهای ثبت نام
  9. فرمهای مربوط به بسیج و دفتر فرهنگ

تذکر : مدرک پایه تحصیلی برای پذیرفته شدگان :

مقطع کارشناسی : مدرک پیش دانشگاهی و مدرک دیپلم

 مقطع کارشناسی ناپیوسته  : کاردانی

  مقطع کارشناسی ارشد : کارشناسی

مقطع دکتری  : کارشناسی ارشد

  • در ادامه مراحل ثبت نام شما جهت اخذ تاییدیه تحصیلی به دفتر پیشخوان دولت مستقر در دانشکده راهنمایی می شوید و درخصوص دانشجویان پسر پس از تایید نظام وظیفه توسط امور دانشجویی مجاز به ادامه مراحل ثبت نام می باشند.