آدرس و نقشه مجتمع آزمایشگاهی (دانشکده شیمی و علوم پایه)

تعداد بازدید:۸۵۶۰

آدرس  :  تهران -بزرگراه شهید بابایی (غرب به شرق)- خروجی حکیمیه- خیابان شهید صدوقی- بلوار شهید عباسپور- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

شماره تماس: ۷۷۰۰۹۸۰1 الی ۷۷۰۰۹۸38

 


View Larger Map

کلید واژه ها: دانشکده شیمی

آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۴۰۰