برنامه ها و اهداف

تعداد بازدید:۱۲۸۲
  • سیاست گذاری ، برنامه ریزی هدایت امور همکاری‌های بین المللی علمی، آموزشی و تدوین راهبردها و سیاست‌ها با همکاری معاونت امور بین الملل و جذب دانشجویان خارجی سازمان مرکزی و دفاتر بین الملل سایر واحد های دانشگاه آزاد اسلامی
  • آموزش، اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی  در میان دانشجویان خارجی و تقویت کرسی‏های زبان فارسی و مراکز ایرانشناسی و اسلام شناسی در واحد های دانشگاه آزاد اسلامی
  • برقراری ارتباط و اجرای مفاد موافقتنامه ها، برنامه مبادلات فرهنگی، تفاهم نامه ها و اسناد همکاری های  بین المللی معاونت امور بین الملل سازمان  مرکزی با دانشگاه ها ، فرهنگستان ها ، کتابخانه‌ها ، مراکز و موسسات ذیربط کشورها در سراسر جهان بویژه کشورهای  همسایه  و هدف و  اجرای طرح ها و برنامه های مشترک
  • برگزاری کارگاه های علمی آموزشی مرتبط با فرصتهای همکاری های علمی بین المللی در حوزه های مختلف علمی فناوری
  • انجام فعالیت های فرهنگی آموزشی  در فضای مجازی و رسانه ای به منظور معرفی فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، ترویج دیدگاه‌های فرهنگی انقلاب اسلامی، اندیشه‌ها و دیدگاه‌های حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
  • حمایت از ایجاد نمایندگی واحد تهران شمال و مراکز علمی، تحقیقاتی و مدارس این واحد  در کشورهای همسایه و هدف
  • شناسایی، برقراری ارتباط و همکاری با مراکز ایران شناسی،اسلام شناسی و آموزش زبان و ادبیات فارسی در کشورهای همسایه و هدف
  • آینده شناسی فرهنگی آموزشی کشورهای همسایه و هدف  و روابط این واحد با مراکز آموزشی آنها
  • برنامه ریزی و انجام فعالیت های فرهنگی برای دانشجویان خارجی شاغل به آموزش زبان فارسی در واحد تهران شمال و سایر واحدهای دانشگاه آزاد
  • سیاست گذاری و ارائه طرح های آشناسازی، علاقمند سازی و ایجاد باور نسبت به منطق انقلاب اسلامی و گسترش پرتوی اسلام ناب برای دانشجویان مسلمان خارجی دانشگاه آزاد اسلامی
  • آمایش فرهنگی و شناسایی و تحلیل مؤلفه های فرهنگی و تأثیر گذار بر محیط فعالیت‌های آموزشی فرهنگی بین­‌المللی
  • ظرفیت سازی همکاریهای علمی آموزشی فرهنگی با دفاتر متناظر سایر واحد ها و نهادهای مرتبط غیر دانشگاهی
آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۳۹۸