مرکز آموزشی ضمن خدمت

تعداد بازدید:۶۴۱۹

اساتید و اعضای محترم هیأت علمی لطفا جهت دریافت فرم های شرکت در دوره های حضوری و مجازی ضمن خدمت  اینجا را کلیک و یا به قسمت فرمها و آیین نامه ها و نمایش بر اساس فرمهای اداری و مالی- اساتید مراجعه نمایند. http://iau-tnb.ac.ir/fa/forms/All/All/listView/نمایش.بر.اساس.html?Lang=fa&Action=listView&SubTypeId=no&TypeId=14

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان برگزار می کند

برای اولین بار در دانشگاه واحد تهران شمال

دوره آمادگی" EPT"

English proficiency Test

ویژه داوطلبان دوره دکتر ی

برنامه زمان بندی :

ردیف

عنوان دوره

مدت دوره (ساعت)

روز و تاریخ شروع دوره

ساعت

محل تشکیل کلاس

نام استاد

هزینه ثبت نام (هزار تومان)

1

آمادگی آزمونEPT

48

پنج شنبه 15/11/94

12-8

حکیمیه  دانشکده زبانهای خارجی

آقای البرزی

480

2

آمادگی آزمون EPT

48

یکشنبه 18/11/94

19-15

حکیمیه  دانشکده زبانهای خارجی

آقای دکتر به آفرین

480

3

آمادگی آزمون EPT

48

چهارشنبه 21/11/94

19-15

حکیمیه  دانشکده زبانهای خارجی

آقای وثوقی یزدانی

480

 

شرایط ثبت نام :

شهریه دوره مذکور به شرح جدول فوق میباشد که باید به حساب سیبا شماره 01035893088004 نزدبانک ملی شعبه مرکزی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال  با عنوان هزینه دوره آمادگی آزمون EPT واریز گردد واصل فیش بانکی به اداره آموزش دوره های کوتاه مدت واقع در حکیمیه بزرگراه شهید بابایی(غرب به شرق)- خروجی حکیمیه  خیابان شهید صدوقی- بلوار وفادار  دانشکده زبان های خارجی طبقه پنجم  اداره آموزش های کوتاه مدت به صورت حضوری تحویل گردد.

جهت دستیابی به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 77319405 اداره آموزش های کوتاه مدت تماس حاصل نمایید.

         

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان برگزار می کند

 

ردیف          

عنوان دوره

مدت دوره

روز و تاریخ شروع دوره

ساعت

محل تشکیل کلاس

نام استاد

هزینه ثبت نام   (هزار تومان  )

1

آشنایی با آمارو نرم افزار مقدماتیSPSS

24ساعت

پنج شنبه 29/11/1394

17 13 

حکیمیه دانشکده مدیریت و علوم انسانی

آقای اکبرگل دسته

240

2

آشنایی با آمارو نرم افزار مقدماتی SPSS

24 ساعت

چهارشنبه 28/11/1394

12 8   

حکیمیه دانشکده مدیریت و علوم انسانی

دکتر محمود ابو القاسمی

240

3

آشنایی با نرم افزار matlab

32 ساعت

پنج شنبه29/11/1394

12 -  9

حکیمیه دانشکده زبانهای خارجی

آقای زمانی دوست

320

 

شرایط ثبت نام :

پیش ثبت نام به صورت حضوری قبل از واریز شهریه صورت می گیرد و اولویت با متقاضیانی می باشد که پیش ثبت نام را انجام داده اند .

شهریه دوره به حساب سیبا شماره 01035893088004 نزدبانک ملی شعبه مرکزی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال  با ذکرنام کارگاه آموزشی واریز گردد .

اصل فیش بانکی به اداره آموزش دوره های کوتاه مدت واقع در حکیمیه – بزرگراه شهید بابایی(غرب به شرق)- خروجی حکیمیه – خیابان شهید صدوقی- بلوار وفادار – دانشکده زبان های خارجی –  طبقه پنجم –  اداره آموزش های کوتاه مدت به صورت حضوری تحویل گردد .

نکات قابل توجه :

در پایان دوره گواهینامه با تایید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ارائه می گردد .

جهت دستیابی به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 77319405 اداره آموزش های کوتاه مدت تماس حاصل نمایید .

 

 

 

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۳۹۴