آزمایشگاهها

تعداد بازدید:۱۵۹۰۴

این واحد دانشگاهی بابیش از ۳۳۰۰ مترمربع فضای آزمایشگاهی وکارگاهی مشتمل بر ۵۴ آزمایشگاه و۲۲ کارگاه ولابراتوار در ۷۸ عنوان آزمایشگاهی به دانشجویان کارشناسی؛ کارشناسی ارشد؛ دکتری دررشته های شیمی (تمام گرایشها)؛زیست شناسی؛ میکرو بیولوژی؛ دبیری زیست شناسی؛ زمین شناسی؛ مهندسی شیمی؛ کامپیوتر؛ صنایع؛ زبانهای خارجی؛ شیلات؛ محیط زیست؛ علوم تجربی؛ هیدروگرافی؛ فیزیک دریا؛ شیمی دریا؛ آلودگی وحفاظت محیط زیست دریا؛ بیولوژی دریا و... سرویس می دهد.

شماره حساب ساها (سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد) جهت استفاده از فضاهای آزمایشگاه و دستگاههای تحقیقاتی: بانک ملی شعبه صنعت آب و برق: ۰۱۱۰۳۹۹۷۰۹۰۰۷

مشخصات فنی و تعرفه های استفاده از دستگاههای تحقیقاتی آزمایشگاهی و کارگاهی به تفکیک گروه آموزشی:

۱- گروه برق ۲- گروه مکانیک ۳- گروه معماری ۴- گروه علوم پایه ۵- گروه شیمی

 

آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۳۹۵