بهره برداری از تسهیلات بانک پاسارگاد برای حمایت مالی از شرکتهای دانش بنیان