آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 21 تا 40 مورد از کل 187 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه مربوط به صندوق حمایت از پژوهشگران کشورامور پژوهشی
بخشنامه مربوط به نحوه همکاری اساتید در پایان نامه هاامور پژوهشی
بخشنامه مشمولین واحدآموزشی - دانشجویان
بخشنامه نظام وظیفه ناجاآموزشی - دانشجویان
برگ درخواست وام شهریهوام وزارت علوم
بهره برداری از تسهیلات بانک پاسارگاد برای حمایت مالی از شرکتهای دانش بنیانامور پژوهشی
پرسشنامه تربیت بدنی1تحصیلات تکمیلی
پیشنهاد طرح تحقیق ( پروپزال )امور پژوهشی
تأیید تاریخ دفاع از پایان نامهدانشجویان تحصیلات تکمیلی
تعرفه های مالی آزمایشگاه دانشکده علوم پایهآزمایشگاهها و کارگاهها
تعرفه های مالی مجتمع آزمایشگاهی دانشکده شیمیآزمایشگاهها و کارگاهها
تعهد نامه اصالت رساله پایان نامهدانشجویان تحصیلات تکمیلی
تعیین استادان متخصص جهت داوری پایان نامه هاامور پژوهشی
درخواست استفاده از فرصت مطالعاتیپژوهشی - اساتید
درخواست برگزاری کارگاه روش شناسی تحقیقپژوهشی - اساتید
درخواست جهت استفاده از دستگاه های سایر دانشکده هاآزمایشگاهها و کارگاهها
درخواست دانشجویان کارشناسی ارشد جهت استفاده از دستگاه های سایر دانشکده های واحددانشجویان تحصیلات تکمیلی
درخواست دانشجویان کارشناسی ارشد-دکترا جهت استفاده از امکانات آزمایشگاهی دانشکده ها ( فرم شماره 2)دانشجویان تحصیلات تکمیلی
درخواست معرفی نامه برای دوره کارآموزی/کارورزیارتباط با صنعت
دستورالعمل ارسال مقالات جهت پایه تشویقیاعضای هیئت علمی