آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 181 تا 200 مورد از کل 292 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم های درخواست ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی (مقطع کارشناسی ناپیوسته)دانشجویان کارشناسی
بخشنامه جدید انتقال و مأموریت اعضای هیأت علمیبخشنامه های اعضای هیأت علمی
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد (1)بخشنامه های آموزشی
روال اخذ مرخصی تحصیلیدانشجویان
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد(2)بخشنامه های آموزشی
روال انصراف از تحصیل در مقطع دکتریدانشجویان
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد(3)بخشنامه های آموزشی
روال انصراف از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشددانشجویان
روال انصراف از تحصیل در مقطع کارشناسیدانشجویان
روال انصراف از تحصیلدانشجویان
بخشنامه مربوط به صندوق حمایت از پژوهشگران کشورامور پژوهشی
روال ثبت نام معرفی به استاددانشجویان
بهره برداری از تسهیلات بانک پاسارگاد برای حمایت مالی از شرکتهای دانش بنیانامور پژوهشی
روال حذف غیبتهای امتحانی در مقطع دکتریدانشجویان
روال حذف غیبتهای امتحانی در مقطع کارشناسی ارشددانشجویان
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد(4)بخشنامه های آموزشی
روال حذف غیبتهای امتحانی در مقطع کارشناسیدانشجویان
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد(5)بخشنامه های آموزشی
روال درخواست مهمانی طبق ماده 55دانشجویان
روال فارغ التحصیلیفرآیندهای آموزشی