آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 201 تا 220 مورد از کل 292 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی به انضمام جدول امتیازاتبخشنامه های اعضای هیأت علمی
مراحل ثبت دروس دانشجویان انتقالیدانشجویان
دکتری پژوهش محوربخشنامه های آموزشی
فرم صدور مجوز شرکت در امتحان جامعآموزشی - دانشجویان
فلوچارت معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی
بخشنامه حجاب و عفافبخشنامه های اداری
فلوچارت سیستم امور مالیسیستم امور مالی
بخشنامه - به روزرسانی فهرست نشریه های بی اعتبارامور پژوهشی
فلوچارت دبیرخانه مرکزیسیستم امور مالی
برگزاری اجلاس برترین های صنعت itبخشنامه های پژوهش و فناوری
فلوچارت صندوق رفاهصندوق رفاه
شیوه نامه انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامیدانشجویی - دانشجویان
فلوچارت مدیریت پشتیبانیمدیریت پشتیبانی
بخشنامه برگزاری ترم تابستان ۹۸بخشنامه های آموزشی
فلوچارت عمران اجرا و نظارتاجرا -نظارت
آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمیدفتر طرح و برنامه
عمران-تعمیر نگهداریتعمیر نگهداری
چارت طراحیمشاوران-طراحی
فلوچارتهای اداره ارتباط با صنعتارتباط با صنعت
مراحل تصویب طرح پیشنهادی پروپوزال واخذ کد پایان نامه و مراحل دفاع ازپایان نامهامور پژوهشی