آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 41 تا 60 مورد از کل 292 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه ساعات موظف تدریس و حضور اعضای هیأت علمی مأمور به تحصیلبخشنامه های اعضای هیأت علمی
بخشنامه مربوط به تولیدات علمی دانشگاه آزاداسلامیامور پژوهشی
بخشنامه مربوط به صندوق حمایت از پژوهشگران کشورامور پژوهشی
بخشنامه مربوط به نحوه همکاری اساتید در پایان نامه هاامور پژوهشی
بخشنامه مشمولین واحدآموزشی - دانشجویان
بخشنامه نظام وظیفه ناجاآموزشی - دانشجویان
بخشنامه نقل و انتقال از بدو پذیرشبخشنامه های دانشجویی
برگ درخواست وام شهریهوام وزارت علوم
برگزاری اجلاس برترین های صنعت itبخشنامه های پژوهش و فناوری
برنامه توسعهدفتر طرح و برنامه و بودجه
بهره برداری از تسهیلات بانک پاسارگاد برای حمایت مالی از شرکتهای دانش بنیانامور پژوهشی
پرسشنامه تربیت بدنی1تحصیلات تکمیلی
پیش بینی بودجهدفتر طرح و برنامه و بودجه
پیش بینی بودجه سال 93اداره بودجه
پیشنهاد طرح تحقیق ( پروپزال )امور پژوهشی
تأیید تاریخ دفاع از پایان نامهدانشجویان تحصیلات تکمیلی
تجزیه و تحلیل بودجه سال 1392اداره بودجه
تعرفه های مالی آزمایشگاه دانشکده علوم پایهآزمایشگاهها و کارگاهها
تعرفه های مالی مجتمع آزمایشگاهی دانشکده شیمیآزمایشگاهها و کارگاهها
تعهد نامه اصالت رساله پایان نامهدانشجویان تحصیلات تکمیلی