آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 81 تا 100 مورد از کل 292 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تجزیه و تحلیل بودجه سال 1392اداره بودجه
فرم گزارش حادثه دانشجویی-
نرم افزار حسابرسی بودجه پژوهشی سال 92اداره بودجه
فرم درخواست حذف بیش از سه درس دانشجویانیکه در امتحانات شرکت ننموده اند (ماده 35 آئین نامه آموزشی )دانشجویان کارشناسی
پیش بینی بودجه سال 93اداره بودجه
فرم اداره مشمولینآموزشی - دانشجویان
شیوه نامه نحوه توزیع اعتیار پژوهشیاداره بودجه
بخشنامه تشکیل کمیته طرح و برنامه و بودجهامور پژوهشی
فرم اصالت پایان نامهامور پژوهشی
فرم اطلاعات پایان نامه ( فرم ب )امور پژوهشی
فرم تعهدنامه رساله دکتریامور پژوهشی
فرم تعهدنامه رساله دکتری (فرم شماره 1)امور پژوهشی
فرم تعهدنامه نمره پایان نامه (فرم شماره 2)امور پژوهشی
فرم گزارش کارآموزیدانشجویان کارشناسی
فرم ثبت و توصیف پایان نامهامور پژوهشی
فرم شماره 3 ارایه مقالهامور پژوهشی
روال اخذ دروس تربیت بدنی ویژهدانشجویان
فرم صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده های تابعهامور پژوهشی
تأیید تاریخ دفاع از پایان نامهدانشجویان تحصیلات تکمیلی
فرم مربوط به صدور مجوز دفاعامور پژوهشی