آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 121 تا 140 مورد از کل 292 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
راهنمای نگارش پایان نامه تحصیلات تکمیلیامور پژوهشی
فرم پیشنهاد طرح پژوهشیپژوهشی - اساتید
فرم اطلاعات طرح برون دانشگاهیارتباط با صنعت
فرم در خواست مجوز و شرکت اعضاء هیات علمی در سمینارهای علمی خارج از کشورپژوهشی - اساتید
فرم گزارش کارآموزیارتباط با صنعت
درخواست استفاده از فرصت مطالعاتیپژوهشی - اساتید
درخواست معرفی نامه برای دوره کارآموزی/کارورزیارتباط با صنعت
درخواست برگزاری کارگاه روش شناسی تحقیقپژوهشی - اساتید
فرم معرفی دانشجویان به مراکز تحقیقاتیارتباط با صنعت
فرم درخواست شرکت در کنفرانسهای خارج از کشورپژوهشی - اساتید
آئین نامه طرحهای برون دانشگاهیارتباط با صنعت
فرم درخواست انتخاب دروس تربیت بدنی ویژه و ورزش ویژهدانشجویان کارشناسی
آیین نامه برگزاری کرسی های نظریه پردازیارتباط با صنعت
فرم ارزشیابی جلسه دفاع دکتریدانشجویان تحصیلات تکمیلی
درخواست جهت استفاده از دستگاه های سایر دانشکده هاآزمایشگاهها و کارگاهها
فرم استفاده از دستگاههای دانشکده شیمیدانشجویان تحصیلات تکمیلی
فرم درخواست خدمات توسط آزمایشگاهای زمین شناسیآزمایشگاهها و کارگاهها
فرم استفاده از آزمایشگاههای دانشکده شیمیدانشجویان تحصیلات تکمیلی
فرم درخواست دانشجویان کارشناسی ارشد از آزمایشگاهآزمایشگاهها و کارگاهها
صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشددانشجویان تحصیلات تکمیلی