آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 20 مورد از کل 291 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
راهنمای ارسال مدارک فارغ التحصیلی رشته های غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاه ها و موسسات معتبر و رسمی خارج از کشورآیین نامه ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های مربوط به دانشجویان غیر ایرانی
شیوه نامه جذب و پذیرش دانشجویان خارجیآیین نامه ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های مربوط به دانشجویان غیر ایرانی
دستورالعمل امور کنسولی و جلوگیری از بروز مشکلات اقامتی دانشجویان خارجیآیین نامه ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های مربوط به دانشجویان غیر ایرانی
دستور العمل آموزش زبان فارسی به دانشجویان غیر ایرانیآیین نامه ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های مربوط به دانشجویان غیر ایرانی
دستورالعمل جدید نگارش توصیه نامهآیین نامه ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های مربوط به دانشجویان غیر ایرانی
راهنمای تکمیل فرم توصیه نامهآیین نامه ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های مربوط به دانشجویان غیر ایرانی
فرم توصیه نامهآیین نامه ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های مربوط به دانشجویان غیر ایرانی
آیین نامه استاد مشاورآیین نامه های پژوهشی
فرم مشخصات دانشجویانوام وزارت علوم
برگ درخواست وام شهریهوام وزارت علوم
سند تعهد وزارت علوموام وزارت علوم
مدارک مورد نیاز وام بلندمدت وزارت علوموام وزارت علوم
اطلاعیه استفاده از وام ازدواج.وام دانشگاه آزاد
سند تعهد دانشگاه آزادوام دانشگاه آزاد
شرایط دریافت وام دانشگاه آزادوام دانشگاه آزاد
فرم مشخصات و درخواست واموام دانشگاه آزاد
فرم تقسیط واموام دانشگاه آزاد
برگزاری اجلاس برترین های صنعت itبخشنامه های پژوهش و فناوری
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد (1)بخشنامه های آموزشی
آیین نامه پذیرش دانشجو به صورت مهمان در واحد اکسفورد(2)بخشنامه های آموزشی