مطالب مرتبط با کلید واژه

#علم‌اطلاعات‌و‌دانش‌شناسی


ثبت نام بدون آزمون ورودی مهرماه در دوره کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی
ثبت نام و پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی صورت می‌پذیرد؛

ثبت نام بدون آزمون ورودی مهرماه در دوره کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی

پذیرش دانشجو بدون آزمون در دوره‌ کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پیوسته به صورت اینترنتی ثبت نام می‌گردد

ادامه مطلب